Ang pagharap sa sitwasyon natin ngayon ay hindi madali, lalo na’t ang COVID-19 ay bagong sakit pa lamang at hindi pa ito lubusang napag-aaralan. Nagkalat din ang iba’t-ibang mga impormasyon tungkol sa coronavirus. Hindi natin mapigilang mapaisip kung alin dito ang tama o haka-haka lang.

Hindi pwedeng balewalain ang mga panganib na dala ng coronavirus. Sa kabilang dako, hindi rin naman pwede na hindi na lang tayo kumilos dahil sa takot. Importante sa atin bilang mga magulang ang siguraduhing protektado ang ating mga anak at malakas ang kanilang immune system.

COVID-19 sa mga Bata
May ilang balita at artikulo na nagsasaad na hindi nagkakasakit ng COVID-19 ang mga bata. Pero ito ay hindi totoo.

Naglabas ang World Health Organization (WHO) ng preliminary study na nagsasabing ang mga kaso ng COVID-19 ay relatively rare and moderate para sa mga batang di lalampas sa 18 years old.      May mga pag-aaral din mula China ,  na sumusuporta sa resulta ng WHO study. Napag-alaman na ang mga sintomas sa mga bata ay “benign” o hindi malubha.

Kahit na kadalasang mas kaunti ang kaso ng Covid-19 sa mga bata at hindi kasing seryoso ng kaso sa mga matatanda, tandaan pa rin na hindi pa gaanong napapag-aralan ang sakit. Kaya importante na huwag maging kampante at siguraduhing sundin ang proper hygiene at ang mga patakarang inilabas ng gobyerno para sa ating kaligtasan. Importante rin na bigyan ng pansin ang pagpapalakas ng immune system ng inyong anak.

 

Pagpapalakas ng Immune System ng Inyong Anak
Kritikal ang papel ng proper nutrition para mapanatili ang optimal immune response. Kabilang dito ang nutrients gaya ng Vitamins A, C, E, Zinc, Selenium at DHA, na sumusuporta para sa healthy immune system sa iba’t-ibang mga paraan.  

Ang Vitamin A ay kilalang anti-inflammation vitamin dahil sa importanteng papel na ginagampanan nito sa pagpapabuti ng immune function ng katawan natin. Nakitaan din ito ng therapeutic effect sa paglunas ng iba’t ibang infectious na mga sakit.  Ang Vitamin C naman ay nakakatulong sa depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng pagsuporta sa iba’t ibang cellular functions ng ating immune system.  Pinoprotektahan naman ng Vitamin E ang mga cell membranes natin sa katawan at nagpapastimulate ng immune cells natin. 

Sa kabilang dako, ang mga nutrients ay importante rin sa immune system natin. Ang Zinc, ay importante dahil sa mga kritical na papel na ginagampanan nito para sa cell function.  Ang Selenium naman ay mahalaga sa paggana ng mga selenoproteins bilang antioxidants na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng cells at mga tissues sa katawan. 

Maliban sa mga vitamins at minerals, importante rin para sa immune system ang omega-3 fatty acids gaya ng DHA . Karaniwang iniuugnay ang DHA sa brain and visual development. Pero hindi rin dapat kalimutan ang importanteng papel ng DHA para sa immune system. Ang DHA ay isang building block ng immune system at tumutulong sa paggana ng iba’t ibang bahagi ng ating immune system. 

 

Tamang Nutrisyong Upang Mapalakas ang Immune System
Karaniwang pinapaalala ng ating mga doktor ang kahalagahan ng proper nutrition at balanced diet. Importante ang tamang pagkain sa kalusugan nating lahat, pati na sa mga bata. Dapat nating tandaan na ang tama o wastong pagkain ay hindi lamang tungkol sa dami ng kinakain. 

Ayon sa Nutritional Guidelines for Filipinos, dapat tayong kumain ng iba’t ibang uri ng pagkain upang makuha ang nutrients na kailangan ng ating katawan . Kailangan din ng mga bata ang iba’t ibang nutrients gaya ng proteins, fats, carbohydrates, vitamins at mga minerals para sa kanilang growth and development at sa tamang paggana ng immune system. Kaya importante na balanced at healthy ang diet ng ating mga anak at taglay ng mga kinakain nila ang mga nutrients na ito. Maliban sa healthy diet, nakakatulong din sa anak niyo ang tamang oras ng pagtulog at ang madalas na physical activities para mapalakas ang kanilang immune system.

 

Immunity Panalo!
Tandaan, hindi ibig sabihin na dahil mas maluwag na ang quarantine guidelines ay tuluyan nang nawala ang coronavirus. Ito, katulad ng iba pang mga sakit, ay mananatili sa ating kapaligiran. Kaya importante na bilang magulang, mapanatili nating strong and healthy ang immune system ng ating anak bilang panlaban sa mga infections. Maliban sa sapat na exercise at tulog, at iba pang paraan sa pagpapalakas ng katawan, dapat sagana rin sa nutrients ang pagkain at gatas ng inyong anak.

Kasabay ng 3 balanced meals kada-araw, ang Lactum 3+ ay nakapagbibigay ng mga nutrients na di lang for immunity, for brain and bones din. Lactum 3+ contains a high source of Vitamins C, E and Zinc, a source of Vitamin A and selenium, and 3.9mg of DHA in every glass to help strengthen the immune system para Immunity, Panalo! This is why Lactum 3+ remains a trusted milk brand among mothers and healthcare professionals. 

 

If you are interested in knowing more about the myths and realities of COVID-19, follow this link: doh.gov.ph/COVID-19/Gabay-sa-Publiko or https://www.covid-19facts.com
 

References:

1 Word Health Organization. 16-24 February 2020. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mis... (Accessed 19 March 2020).
2  The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China CDC Weekly 2020; 2(8): 113-122. http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a... (Accessed 18 March 2020)
3  Cai J et al. A case series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clinical Infectious Diseases 2020; ciaa198. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa198  (Accessed 5 March 2020)
4  Huang Z, Liu Y, Qi G, Brand D, Zheng SG. Role of Vitamin A in the Immune System. J Clin Med. 2018;7(9):258. Published 2018 Sep 6. doi:10.3390/jcm7090258
5  Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017;9(11):1211. Published 2017 Nov 3. doi:10.3390/nu9111211
6  Field CJ, Johnson IR, Schley PD. 2002. Nutrients and their role in host resistance to infection. J Leukoc Biol;71:16-32.
7  Fraker P, L King, T Laakko, T Vollmer. 2000. The dynamic link between the integrity of the immune system and zinc status. J. Nutr. 130: 1399S—1406S
Field CJ, Johnson IR, Schley PD. 2002. Nutrients and their role in host resistance to infection. J Leukoc Biol;71:16-32.
9  Gutiérrez S, Svahn SL, Johansson ME. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Immune Cells. Int J Mol Sci. 2019;20(20):5028. Published 2019 Oct 11. doi:10.3390/ijms20205028
10  Ibid
11  Nutrition Guidelines for Filipinos (NGF) 2012 https://www.fnri.dost.gov.ph/index.php/publications/writers-pool-corner/...
12  Based on IQVIA HCP Tracker W2 2019, Sample Size of 340 HCPs